T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi

 

 

Hastanemiz 2008 yılı Anestezi Kliniği ihtiyacı olan 142 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme temini ihalesi için yaklaşık maliyet tespit çalışmaları yapılmaktadır. Aşağıdaki bilgiler ve şartnamelerde belirtilen özellikleri doğrultusunda söz konusu malzemelere ait KDV hariç fiyatlandırmaların yapılarak yedi gün içerisinde Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İsletmesi İdari Bölüm Sıhhiye/Ankara adresine elden veya bu adreste bulunan Hastanemiz Satınalma Bölümüne elden veya Satınalma Bölümünün (0.312) 310.13.96 nolu faksına faks mesajı olarak, gönderilmesini rica ederiz.

 

İrtibat (satınalma)                                                                       

Tel : (0312) 306.10.22 

Fax: (0312) 310.13.96                                                              

http://satinalma.tyih.gov.tr

mail: satinalma@tyih.gov.tr

                                                                                             

FİYATLANDIRMA YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

(a) Yaklaşık Maliyete esas olarak verilecek fiyatlar proforma fatura ile verilecektir.

(b) Nakliye giderleri Firmaya ait olup, firmalar uhdesinde kalan malzemeleri hastane idaresince belirtilen yerlere taşımakla yükümlüdür.

(c) Muayene ve Kabul İşlemleri Hastanede kurulacak Muayene/Teknik Komisyonu marifetiyle yapılacaktır.

(d) Avans verilmeyecektir.

(e) İhale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün sigorta, vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri müteahhide aittir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi idarece müteahhide ödenir.

(f) Teslim ve muayene şartlarına uygun olarak getirilen malların bedelleri, teslim tarihinden sonra düzenlenecek tahakkuk evraklarına ve işletmenin gelir durumuna göre 45 gün içinde Ankara Sağlık Kurumları 6 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce ödenecektir.

(g) İhalenin süresi; Noter onayından ve/veya İdare ile yapılan sözleşme tarihinden itibaren başlayarak 01.12.2008’de sona erer.

 

 

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK İŞLETMESİ

2008 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ  142 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LİSTE VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

İHALE SIRA NO

STOK
 KODU

STOK AÇIKLAMA

MİKTARI

BİRİM

ÖZELLİKLERİ

1

110011

PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ SİYAH

3.000

ADET

a) Bu malzeme teker teker steril paketlerde  iğnesiyle birlikte olacaktır.
b) Paket üzerinde son kullanma tarihi belli olmalıdır.
c) Teklif veren firma 2 adet numune verecektir.
d) Hastanemizde kullanılan perfüzör cihazlarına uyumlu olacaktır.
e) Yivli ve 50cc olacaktır.
f) Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
g) Teslim tarihinden itibaren 1,5 yıl sterilizasyon süresi olacaktır.
h) Uhdesinde kalan firma kullanım süresince bozuk, yırtık, delik ve imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu
olacak ve bunları değiştirmeyi kabul edecektir.
ı) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

2

110012

PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ

50.000

ADET

a) Bu malzeme teker teker steril paketlerde pembe iğnesiyle birlikte olacaktır.
b) Paket üzerinde son kullanma tarihi belli olmalıdır.
c) Teklif veren firma 2 adet numune verecektir.
d) Hastanemizde kullanılan perfüzör cihazlarına  uyumlu olacaktır.
e) Yivli ve 50cc olacaktır.
f) Şeffaf olacaktır.
g) Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
h) Teslim tarihinden itibaren 1,5 yıl sterilizasyon süresi olacaktır.
ı) Uhdesinde kalan firma kullanım süresince bozuk, yırtık, delik ve imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu
olacak ve bunları değiştirmeyi kabul edecektir.
i) Perfüzör cihazları için özel üretilmiş olacaktır.
J) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

3

110013

İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ  1 ml

15.000

ADET

1. Teker teker steril paketler halinde ve en çok 250 adet enjektör ihtiva eden kutular halinde teslim edilecektir.
2. İğneleri enjektöre uygun olacaktır.
3. Lastik pistonlu olacaktır.
4. Enjektör poşetlerinin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği açık olarak belirtilmiş olacaktır.
5. Uhdesinde kalan firma kullanım süresince bozuk, yırtık, delik ve imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olacak ve bunları değiştirmeyi kabul edecektir.
6. Teklif veren firmalar 2 adet enjektör numune vereceklerdir.
7.CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

4

110021

ASPİRASYON SONDASI NO: 8

1.000

ADET

a) Teker teker steril paketlerde olacaktır.
b) Paketler üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
c) Şeffaf ve polietilen veya benzeri malzemeden yapılı olacaktır
d) Boyları 55 cm’den uzun olmayacaktır.
e) Uçları açık olacaktır ve ayrıca yan delikleri olacaktır ve künt uçlu olacaktır.
f) Mukozayı tahriş etmeyecektir.
g) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve katalog ve/veya belge verecektir.
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

5

110022

ASPİRASYON SONDASI NO:10

2.000

ADET

a) Teker teker steril paketlerde olacaktır.
b) Paketler üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
c) Şeffaf ve polietilen veya benzeri malzemeden yapılı olacaktır
d) Boyları 55cm’den uzun olmayacaktır.
e) Uçları açık olacaktır ve ayrıca yan delikleri olacaktır ve künt uçlu olacaktır.
f) Mukozayı tahriş etmeyecektir.
g) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve  katalog ve/veya belge verecektir.
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

6

110023

ASPİRASYON SONDASI NO: 12

4.000

ADET

a) Teker teker steril paketlerde olacaktır.
b) Paketler üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
c) Şeffaf ve polietilen veya benzeri malzemeden yapılı olacaktır
d) Boyları 50cm’den uzun olmayacaktır.
e) Uçları açık olacaktır ve ayrıca yan delikleri olacaktır ve künt uçlu olacaktır.
f) Mukozayı tahriş etmeyecektir.
g) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve  katalog ve/veya belge verecektir.
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

7

110024

ASPİRASYON SONDASI NO:14

20.000

ADET

a) Teker teker steril paketlerde olacaktır.
b) Paketler üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
c) Şeffaf ve polietilen veya benzeri malzemeden yapılı olacaktır
d) Boyları 50cm’den uzun olmayacaktır.
e) Uçları açık olacaktır ve ayrıca yan delikleri olacaktır ve künt uçlu olacaktır
f) Mukozayı tahriş etmeyecektir.
g) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve  katalog ve/veya belge verecektir.
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

8

110025

ASPİRASYON SONDASI NO:16

20.000

ADET

a) Teker teker steril paketlerde olacaktır.
b) Paketler üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
c) Şeffaf ve polietilen veya benzeri malzemeden yapılı olacaktır
d) Boyları 50cm’den uzun olmayacaktır.
e) Uçları açık olacaktır ve ayrıca yan delikleri olacaktır. Sonda künt uçlu olacaktır.                                     
f) Mukozayı tahriş etmeyecektir
g) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve  katalog ve/veya belge verecektir.
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

9

110030

NAZOGASTRİK SONDA NO:12

100

ADET

a) Teker teker steril paketlerde olacaktır.
b) Paketler üzerinde son kullanma tarihi yazılı olacaktır.
c) Şeffaf ve boyları 1 metreden kısa olmayacaktır.
d) En az her 10 cm de bir işaretlenmiş olacaktır.
e) Uçları açık olacaktır ancak uçta yan delikleri olacaktır.                                    
f) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve  istenilen özellikleri gösterir katalog veya belge verecektir.
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

10

110031

NAZOGASTRİK SONDA NO:14

3.000

ADET

a) Teker teker steril paketlerde olacaktır.
b) Paketler üzerinde son kullanma tarihi yazılı olacaktır.
c) Şeffaf ve boyları 1 metreden kısa olmayacaktır.
d) En az her 10 cm de bir işaretlenmiş olacaktır.
e) Uçları açık olacaktır ancak uçta yan delikleri olacaktır.                                    
f) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve  istenilen özellikleri gösterir katalog veya belge verecektir.
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

11

110032

NAZOGASTRİK SONDA NO:16

3.000

ADET

a) Teker teker steril paketlerde olacaktır.
b) Paketler üzerinde son kullanma tarihi yazılı olacaktır.
c) Şeffaf ve boyları 1 metreden kısa olmayacaktır.
d) En az her 10 cm de bir işaretlenmiş olacaktır.
e) Uçları açık olacaktır ancak uçta yan delikleri olacaktır.                                    
f) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve  istenilen özellikleri gösterir katalog veya belge verecektir.
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

12

110061

UZATMA KATETERİ 30 CM FM

2.000

ADET

a) İstem listesinde belirtilen boyut ve şekillerde olacak.
b) Uzunluklarında ± 5 cm tolerans tanınacaktır
c) .Malzemeler teker teker steril paketlerde ve en fazla 100 adet ihtiva eden kutularda olacaktır.
d) Steril paketlerde paketlenmiş, non-pyrojenik olacaktır
e) Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir. Teslim tarahinden itibaren bir yıl miadlı olacaktır.
f) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune verecektir.
g)  Hangi maddeden yapıldığı ürün ve/veya ambalj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
h) iççap=3±0.3 mm.

13

110067

UZATMA KATATERİ 145-150 CM FM

10.000

ADET

a) İstem listesinde belirtilen boyut ve şekillerde olacak.
b) Uzunluklarında ± 5 cm tolerans tanınacaktır
c) .Malzemeler teker teker steril paketlerde ve en fazla 100 adet ihtiva eden kutularda olacaktır.
d) Steril paketlerde paketlenmiş, non-pyrojenik olacaktır
e) Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir. Teslim tarahinden itibaren bir yıl miadlı olacaktır.
f) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune verecektir.
g)  Hangi maddeden yapıldığı ürün ve/veya ambalj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
h) iççap=3±0.3 mm.

14

110068

UZATMA KATATERİ 145-150 CM. M/M

3.000

ADET

a) İstem listesinde belirtilen boyut ve şekillerde olacak.
b) Uzunluklarında ± 5 cm tolerans tanınacaktır
c) .Malzemeler teker teker steril paketlerde ve en fazla 100 adet ihtiva eden kutularda olacaktır.
d) Steril paketlerde paketlenmiş, non-pyrojenik olacaktır
e) Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir. Teslim tarahinden itibaren bir yıl miadlı olacaktır.
f) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune verecektir.
g) Hangi maddeden yapıldığı ürün ve/veya ambalj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
h) iççap=3±0.3 mm.

15

110079

UZATMA KATETERİ 145-150 CM MF BASINCA DAYANIKLI

4.000

ADET

a) Kateterler basınca dayanıklı olacaktır.
b) Uzunluklarında ± 5 cm tolerans tanınacaktır
c) .Malzemeler teker teker steril paketlerde ve en fazla 100 adet ihtiva eden kutularda olacaktır.
d) Steril paketlerde paketlenmiş, non-pyrojenik olacaktır
e) Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir. Teslim tarahinden itibaren bir yıl miadlı olacaktır.
f) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune verecektir.
g) Hangi maddeden yapıldığı ürün ve/veya ambalj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
h) iççap=1.2 mm±0.2 mm.

16

110091

KEP

20.000

ADET

a) Antiallerjik olacaktır
b) Lastikleri veya bağcıkları sağlam olacaktır. Herkes tarafından kolay giyilebilecek büyüklükte olmalıdır.
c) 100 – 250 adet arası paketler halinde olacaktır.
d) Havalanabilir özellikte olacak ve terletmeyecektir.
e) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 2 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.

17

110093

BONE

90.000

ADET

a) Antiallerjik, lastikleri sağlam olmalıdır, lastik dikişinde büzgü veya katlantı olmamalıdır.
b) En fazla 100 adet ihtiva eden ambalajlarda teslim edilecektir.

18

110097

MASKE

100.000

ADET

a) Hipoallerjik ve sağlam olmalıdır, tüylenmemelidir.
b) 100-250’lik paketler halinde olmalıdır.
c) Cam elyafı içermemelidir.
d) Burun kısmında, şekillendirilebilir destek olmalıdır.
e) Koku yapmamalı.
f) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.

19

110103

DİŞLİK PEDİATRİK

100

ADET

a) Çocuk hastalarda kullanıma uygun en dar yeri 12±1 mm çapında olmalıdır.
b) Kliniğimizde kullanılan Vivid 7 TEE cihazı çocuk probunun içinden geçmesine uygun olacaktır.ı
c) Kenarları düzgün olacak, dudakları ve dili tahriş etmeyecek ve 0 ile 10 yaş çocuk ağız yapısına uygun olacaktır.ı                                                                  
d) Plastik malzemeden yapılmış ve disposable olcaktır.                                                                         e)Malzemenin yan tarafı açık olmalıböylece ağıza yerleşirken esneklik sağlamalıdır.

20

110119

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO: 5.0 MM DİSP.

10

ADET

a) Teker teker steril paketlerde bulunacak, paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği yazılı olacaktır.
b)  Cuff düşük başınçlı olacaktır.
c) Paket içinde tespit için extrafor bulunacaktır.
d) Perkütan teknikle de takmaya uygun olacaktır.
e) Şeffaf silikonize plastikten mamül olacaktır.
f) Üzerinde radyoopak çizgi bulunacaktır.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
h) Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
ı) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.

21

110120

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:6.0 MM DİSP

10

ADET

a) Teker teker steril paketlerde bulunacak, paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği yazılı olacaktır.
b)  Cuff düşük başınçlı olacaktır.
c) Paket içinde tespit için extrafor bulunacaktır.
d) Perkütan teknikle de takmaya uygun olacaktır.
e) Şeffaf silikonize plastikten mamül olacaktır.
f) Üzerinde radyoopak çizgi bulunacaktır.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
h) Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
ı) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.

22

110122

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO 7.5 MM DİSP.

50

ADET

a) Teker teker steril paketlerde bulunacak, paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği yazılı olacaktır.
b)  Cuff düşük başınçlı olacaktır.
c) Paket içinde tespit için extrafor bulunacaktır.
d) Perkütan teknikle de takmaya uygun olacaktır.
e) Şeffaf silikonize plastikten mamül olacaktır.
f) Üzerinde radyoopak çizgi bulunacaktır.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
h) Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
ı) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.

23

110123

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO 8.0 MM DİSP.

100

ADET

a) Teker teker steril paketlerde bulunacak, paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği yazılı olacaktır.
b)  Cuff düşük başınçlı olacaktır.
c) Paket içinde tespit için extrafor bulunacaktır.
d) Perkütan teknikle de takmaya uygun olacaktır.
e) Şeffaf silikonize plastikten mamül olacaktır.
f) Üzerinde radyoopak çizgi bulunacaktır.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
h) Steril açılmaya uygun paketlenmiş olacaktır.
ı) Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.

24

110127

ENDOTRAKEAL TÜP NO:3

15

ADET

a) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.
b) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
c) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
f) Tek kullanımlık olmalıdır.
g) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

25

110128

ENDOTRAKEAL TÜP NO:3 KAFSIZ

5

ADET

a)Kafsız olacaktır
b) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
c) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
f) Tek kullanımlık olmalıdır.
g) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

26

110129

ENDOTRAKEAL TÜP NO:3.5

15

ADET

a) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.
b) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
c) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
f) Tek kullanımlık olmalıdır.
g) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

27

110130

ENDOTRAKEAL TÜP NO:3.5 KAFSIZ

5

ADET

a)Kafsız olacaktır
b) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
c) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
f) Tek kullanımlık olmalıdır.
g) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

28

110131

ENDOTRAKEAL TÜP NO:4 KAFSIZ

10

ADET

a)Kafsız olacaktır
b) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
c) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
f) Tek kullanımlık olmalıdır.
g) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

29

110132

ENDOTRAKEAL TÜP NO:4

50

ADET

a) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.
b) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
c) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
f) Tek kullanımlık olmalıdır.
g) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

30

110133

ENDOTRAKEAL TÜP NO:4.5 KAFSIZ

15

ADET

a)Kafsız olacaktır
b) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
c) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
f) Tek kullanımlık olmalıdır.
g) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

31

110137

ENDOTRAKEAL TÜP NO:6,5

100

ADET

a) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.
b) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
c) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
f) Tek kullanımlık olmalıdır.
g) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

32

110138

ENDOTRAKEAL TÜP NO:7

750

ADET

a) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.
b) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
c) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
f) Tek kullanımlık olmalıdır.
g) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h) İhaleyi kazanan firma 1 adet kaf içi basıncı izleme cihazı verecektir.
ı) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

33

110142

ENDOTRAKEAL TÜP NO:8,5

2.000

ADET

a) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.
b) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
c) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
f) Tek kullanımlık olmalıdır.
g) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h) İhaleyi kazanan firma 1 adet kaf içi basıncı izleme cihazı verecektir.
ı) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

34

110143

ENDOTRAKEAL TÜP NO:4.5

100

ADET

a) Yüksek volüm ve düşük basınçlı bir kafı bulunmalıdır.
b) Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır.
c) Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır.
d) Ürün ağız içi ve trakea mukozasındaki irritasyon riskini en aza indirgemelidir.
e) Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
f) Tek kullanımlık olmalıdır.
g) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

35

110150

ENDOTRAKEAL TÜP TUTTURUCU BÜYÜK

7.000

ADET

a) Ürün kolay ve hızlı tatbik edilebilmeli ve paketinden kolayca çıkarılmalıdır.
b) Endotrakeal tüp hasta ağzında istenilen pozisyonlarda sabitleyebilmeli, bu sayede tüpü trakeada gerekli yerde tutabilmelidir.
c) Fiksasyon yanaklara, anestezi tüpüne iyice yapışmalıdır
d) Tek tek poşetlerde ve en fazla 100 adet ihtiva eden kutularda bulunacaktır.
e) Telif veren firmalar 2 şer adet numune komisyona vereceklerdir

36

110181

ÇİFT LÜMENLİ TÜP (SOL)NO:28

15

ADET

a) Sağ ve sol akciğerin tek tek veya beraber ventilasyonuna imkan veren endobronşiyal tüp setidir.
b) Trakeal ve/veya bronşiyal ventilasyon için iki lümenli olmalıdır
c) Bronş lümeni ve onun kaf ve pilot balonu farklı renkte olmalı, kolay ve düşük basınçla şişmelidir. Bronş lümenin distalinde ve kafın 1 cm kadar üzerinde radyoopak çizgi bulunmalıdır.
d) Trakeal kaf yüksek volüm ve düşük basınçlı olmalıdır
e) Tüpün üzerinde X-ray opak işareti olmalıdır
f) Her iki lümenin proksimalinde üzerinde kapak bulunan konnektör bulunmalıdır
g) Tüpün içinde kolay şekil verilebilen mandren bulunmalıdır.
h) Setin içinde aspirasyon kateteri yeterli sayıda olmalıdır
i) Sağ ve sol olmak üzere 2 ayrı set değişik boylarda temin edilebilmelidir.
j) Sağ endobransial setle, tüp sağ üst lob bronş ağzını kapatmayacak şekilde tasarlanmalıdır
k) Paketin üstünde son kullanma tarihi belli olmalıdır.
l) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
m) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

37

110182

ÇİFT LÜMENLİ TÜP (SOL)NO:32

20

ADET

a) Sağ ve sol akciğerin tek tek veya beraber ventilasyonuna imkan veren endobronşiyal tüp setidir.
b) Trakeal ve/veya bronşiyal ventilasyon için iki lümenli olmalıdır
c) Bronş lümeni ve onun kaf ve pilot balonu farklı renkte olmalı, kolay ve düşük basınçla şişmelidir. Bronş lümenin distalinde ve kafın 1 cm kadar üzerinde radyoopak çizgi bulunmalıdır.
d) Trakeal kaf yüksek volüm ve düşük basınçlı olmalıdır
e) Tüpün üzerinde X-ray opak işareti olmalıdır
f) Her iki lümenin proksimalinde üzerinde kapak bulunan konnektör bulunmalıdır
g) Tüpün içinde kolay şekil verilebilen mandren bulunmalıdır.
h) Setin içinde aspirasyon kateteri yeterli sayıda olmalıdır
ı) Sağ ve sol olmak üzere 2 ayrı set değişik boylarda temin edilebilmelidir.
j) Sağ endobransial sette, tüp sağ üst lob bronş ağzını kapatmayacak şekilde tasarlanmalıdır
k) Paketin üstünde son kullanma tarihi belli olmalıdır.
l) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
m) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

38

110183

ÇİFT LÜMENLİ TÜP (SOL)NO:35

20

ADET

a) Sağ ve sol akciğerin tek tek veya beraber ventilasyonuna imkan veren endobronşiyal tüp setidir.
b) Trakeal ve/veya bronşiyal ventilasyon için iki lümenli olmalıdır
c) Bronş lümeni ve onun kaf ve pilot balonu farklı renkte olmalı, kolay ve düşük basınçla şişmelidir. Bronş lümenin distalinde ve kafın 1 cm kadar üzerinde radyoopak çizgi bulunmalıdır.
d) Trakeal kaf yüksek volüm ve düşük basınçlı olmalıdır
e) Tüpün üzerinde X-ray opak işareti olmalıdır
f) Her iki lümenin proksimalinde üzerinde kapak bulunan konnektör bulunmalıdır
g) Tüpün içinde kolay şekil verilebilen mandren bulunmalıdır.
h) Setin içinde aspirasyon kateteri yeterli sayıda olmalıdır
ı) Sağ ve sol olmak üzere 2 ayrı set değişik boylarda temin edilebilmelidir.
j) Sağ endobransial sette, tüp sağ üst lob bronş ağzını kapatmayacak şekilde tasarlanmalıdır
k) Paketin üstünde son kullanma tarihi belli olmalıdır.
l) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
m) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

39

110184

ÇİFT LÜMENLİ TÜP (SOL)NO:37

15

ADET

a) Sağ ve sol akciğerin tek tek veya beraber ventilasyonuna imkan veren endobronşiyal tüp setidir.
b) Trakeal ve/veya bronşiyal ventilasyon için iki lümenli olmalıdır
c) Bronş lümeni ve onun kaf ve pilot balonu farklı renkte olmalı, kolay ve düşük basınçla şişmelidir. Bronş lümenin distalinde ve kafın 1 cm kadar üzerinde radyoopak çizgi bulunmalıdır.
d) Trakeal kaf yüksek volüm ve düşük basınçlı olmalıdır
e) Tüpün üzerinde X-ray opak işareti olmalıdır
f) Her iki lümenin proksimalinde üzerinde kapak bulunan konnektör bulunmalıdır
g) Tüpün içinde kolay şekil verilebilen mandren bulunmalıdır.
h) Setin içinde aspirasyon kateteri yeterli sayıda olmalıdır
ı) Sağ ve sol olmak üzere 2 ayrı set değişik boylarda temin edilebilmelidir.
j) Sağ endobransial sette, tüp sağ üst lob bronş ağzını kapatmayacak şekilde tasarlanmalıdır
k) Paketin üstünde son kullanma tarihi belli olmalıdır.
l) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
m) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

40

110211

SANTRAL VENÖZ KATATER 1 YOLLU 4 F

50

ADET

a) Kateter poliüretandan üretilmiş, vücut ısısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumuşak bir
materyelden üretilmiş olmalıdır.
b) Kateter seti 1 adet üzerinde cm işaretleri olan J tipi guide wire ve kılıfı, bir adet seldinger iğne, 1 adet  5 cc
enjektör, 1 adet 11 no bistüri, dilatatör içermelidir.
c) 1 adet ipek 3.0 min 60 mm, 1 adet düz iğne (set içinde veya ayrıca) olmalıdır.
d) Kateter 6 ± 2 cm boyunda ve 1 lümenli olmalıdır.
e) tek tek steril paketlerde kullanıma uygun olmalıdır.
f) ambalajında son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

41

110212

SANTRAL VENÖZ KATATER 1 YOLLU 5 F

75

ADET

a) Kateter poliüretandan üretilmiş, vücut ısısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumuşak
 bir materyelden üretilmiş olmalıdır.
b) Kateter seti içinde 1 adet üzerinde cm işaretleri olan J tipi guide wire ve kılıfı, düz iğneli bir adet seldinger iğne, 1 adet 
5 cc enjektör, 1 adet 11 no bistüri, dilatatör içermelidir.
c) 1 adet ipek 3.0 min 60 mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş (set içinde veya ayrıca) olmalıdır.
d) Kateter 8 ±2 cm boyunda ve tek lümenli olmalıdır.
e) tek tek steril paketlerde kullanıma uygun olmalıdır.
f) ambalajında son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

42

110213

SANTRAL VENÖZ KATATER 1 YOLLU 6 F

250

ADET

a) Kateter poliüretandan üretilmiş, vücut ısısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumuşak
bir materyelden üretilmiş olmalıdır.
b) Kateter seti içinde 1 adet üzerinde cm işaretleri olan J tipi guide wire ve kılıfı, bir adet seldinger iğne, 1 adet
 5 cc enjektör, 1 adet 11 no bistüri, dilatatör içermelidir.
c) 1 adet ipek 3.0 min 60 mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş (set içinde veya ayrıca) olmalıdır.
d) Kateter 13±2 cm boyunda ve tek lümenli olmalıdır
e) tek tek steril paketlerde kullanıma uygun olmalıdır.
f) ambalajında son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

43

110217

SANTRAL VENÖZ KATATER 2 YOLLU 4 F

50

ADET

a) Kateter poliüretandan üretilmiş, vücut ısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumuşak
bir materyelden üretilmiş olmalıdır.
b) Kateter seti 1 adet üzerinde cm işaretleri olan J tipi guide wire ve kılıfı, bir adet seldinger iğne, 1 adet
 5 cc enjektör, 1 adet 11 no bistüri, dilatatör,
c) 1 adet ipek 3.0 min 60 mm, 1 adet düz iğne (set içinde veya ayrıca)
d) Kateter 6±2 cm boyunda ve 2 lümenli olmalıdır.
e) tek tek steril paketlerde kullanıma uygun olmalıdır.
f) ambalajında son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.                                                                                                                                                                 
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

44

110218

SANTRAL VENÖZ KATATER 2 YOLLU 5 F

100

ADET

a) Kateter poliüretandan üretilmiş, vücut ısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumuşak
bir materyelden üretilmiş olmalıdır.
b) Kateter seti 1 adet üzerinde cm işaretleri olan J tipi guide wire ve kılıfı, bir adet seldinger iğne, 1 adet 
5 cc enjektör, 1 adet 11 no bistüri, dilatatör,
c) 1 adet ipek 3.0 min 60 mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş (set içinde veya ayrıca)   olmalıdır.
d) Katater 8±2 cm boyunda ve 2 lümenli olmalıdır.                                                                                                       
e) tek tek steril paketlerde kullanıma uygun olmalıdır.                                                                                  
f) ambalajında son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

45

110219

SANTRAL VENÖZ KATATER 2 YOLLU 6 F

100

ADET

a) Kateter poliüretandan üretilmiş, vücut ısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumuşak
bir materyelden üretilmiş olmalıdır.
b) Kateter seti 1 adet üzerinde cm işaretleri olan J tipi guide wire ve kılıfı, bir adet seldinger iğne, 1 adet 
5 cc enjektör, 1 adet 11 no bistüri, dilatatör,
c) 1 adet ipek 3.0 min 60 mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş (set içinde veya ayrıca) olmalıdır.
d) Katater 13±2 cm boyunda ve 2 lümenli olmalıdır.
e) tek tek steril paketlerde kullanıma uygun olmalıdır.                                                                                  
f) ambalajında son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

46

110222

SANTRAL VENÖZ KATETER 3 YOLLU 7 F

2.000

ADET

a) Kateter poliüretandan üretilmiş, vücut ısısında yumuşayan, travmaya yol açmayan, distal ucu daha yumuşak bir materyaldan üretilmiş olacaktır.
b) Kateter seti içinde 1 adet üzerinde cm işaretleri olan J tipi gude wire kılıfı, 1 adet seldinger iğne , 1 adet 5 cc enjektör, 1 adet 11 nolu bistüri , 1 adet dilatatör içermelidir.
c) 1 adet ipek 3.0 min 60 mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş  (set içinde veya ayrıca) olmalıdır.
d) tek tek steril paketlerde kullanıma uygun olmalıdır. Ambalajında sterilizasyon tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
e) Kateter 20 cm boyunda ve 3 lümenli olmalıdır.
f) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır
 

47

110228

SANTRAL VENÖZ KATATER SABİTLEYİCİ

1.000

ADET

a) Santral venöz kateterleri dikişe gerek olmadan sabitleyebilecektir.
b) Uygulanan yerde uzun süre kalabilmeli, kendiliğinden kolayca çıkmamalıdır.
c) Hipoallerjenik ve hava geçirgen olmalıdır.
d) Steril tek tek paketlenmiş olmalıdır.
e) Son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği paket üzerinde yazmalıdır.
f)Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

48

110244

IV KANÜL NO:18

60.000

ADET

a) İstem listesindeki ölçülerde IV kanül teflon kaplı olacaktır.
b) Uygulama sırasında ucu kolaylıkla kıvrılmayacak
c) Kanül boyu, 45±2 mm uzunluğunda olacaktır.
d) Teklif veren firmalar her numaradan 2 adet numune vereceklerdir.
e) Ambalaj üzerinde imal tarihi, son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği bildirilmiş olacaktır.
f) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

49

110245

IV  KANÜL NO:20

60.000

ADET

a) İstem listesindeki ölçülerde IV kanül teflon kaplı olacaktır.
b) Uygulama sırasında ucu kolaylıkla kıvrılmayacak
c) Kanül boyu, en az 32±2 mm uzunluğunda olacaktır.
d) Teklif veren firmalar her numaradan 2 adet numune vereceklerdir.
e) Ambalaj üzerinde imal tarihi, son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği bildirilmiş olacaktır.
f) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

50

110246

IV  KANÜL NO:22

15.000

ADET

a) İstem listesindeki ölçülerde IV kanül teflon kaplı olacaktır.
b) Uygulama sırasında ucu kolaylıkla kıvrılmayacak
c) Kanül boyu, 25±2 mm uzunluğunda olacaktır.
d) Teklif veren firmalar her numaradan 2 adet numune vereceklerdir.
e)  Ambalaj üzerinde imal tarihi, son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği bildirilmiş olacaktır.
f) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

51

110247

IV KANÜL NO:24

1.000

ADET

a) İstem listesindeki ölçülerde IV kanül teflon kaplı olacaktır.
b) Uygulama sırasında ucu kolaylıkla kıvrılmayacak
c) Kanül boyu, 19±2 mm uzunluğunda olacaktır.
d) Teklif veren firmalar her numaradan 2 adet numune vereceklerdir.
e)  Ambalaj üzerinde imal tarihi, son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği bildirilmiş olacaktır.
f) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

52

110251

IV KANÜL NO:18 KORUMALI

1.000

ADET

a) Girişimi zorlaştıran bir aparatı olmamalı, kateterin arkasından kan gelişi kolaylıkla görülmeli.
b) İğne ucu otomatik olarak yaralanmayı engelleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalı.
c) Yaralanmayı engelleyici mekanizma kullanımı zorlaştırmamalı.
d) Radyoopak çizgi olmalıdır.
e) 18 G olmalıdır.
f) Steril paketlerde ve paketin üstünde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği olmalıdır.
g) Uluslararası ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır..

53

110252

IV KANÜL NO:20 KORUMALI

500

ADET

a) Girişimi zorlaştıran bir aparatı olmamalı, kateterin arkasından kan gelişi kolaylıkla görülmeli.
b) İğne ucu otomatik olarak yaralanmayı engelleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalı.
c) Yaralanmayı engelleyici mekanizma kullanımı zorlaştırmamalı.
d) Radyoopak çizgi olmalıdır.
e) 20 G olmalıdır.
f) Steril paketlerde ve paketin üstünde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği olmalıdır.
g) Uluslararası ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır..

54

110261

ACT TÜPÜ

30.000

ADET

a) Teklif veren firma kendi tüpünün kullanılabileceği tüpe özel ACT ölçüm cihazını alım sırasında teslim edecektir.Verilen cihazın uluslararası kabul gören bir kalite belgesi olmalıdır.
b) Teklif veren firma 2 adet numune verecektir.
c) İhaleyi kazanan firma tüplerin kullanımı süresince 8 adet ACT cihazının çalışır durumda olmasını sağlayacak ve gerekirse yenisini verecektir.
d) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır                        e) Tüplerin kullanımı kolay olmalı ,cihaza kolay yerleşmeli ve aynı anda 2 tüple ölçüm yapılabilmelidir.

55

110274

AİR-WAY NO:3

1.000

ADET

a) İstem listesinde yazılan ölçülerde klasik non-steril tek tek paketlenmiş olmalıdır.
b) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir.
c) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
d)En çok 100 adet ihtiva eden kutularda teslim edilecektir.

56

110275

AİR-WAY NO:4

1.500

ADET

a) İstem listesinde yazılan ölçülerde klasik non-steril tek tek paketlenmiş olmalıdır.
b) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir.
c) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
d)En çok 100 adet ihtiva eden kutularda teslim edilecektir.

57

110276

AİR-WAY NO:5

100

ADET

a) İstem listesinde yazılan ölçülerde klasik non-steril tek tek paketlenmiş olmalıdır.
b) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir.
c) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
d)En çok 100 adet ihtiva eden kutularda teslim edilecektir.

58

110294

BAKTERİ FİLTRESİ

8.000

ADET

a) Kliniğimizdeki anestezi cihazlarına uygun olacaktır
b) Hem bakteri hem virüs tutma özelliğine sahip olacak ısı ve nem tutucu özelliği bulunacak.
c) Numunelerin karşılaştırılmalı katalog bilgileri numunelerle  birlikte verilecektir.
d) 24 saatin üzerinde kullanırlığı olacak  uzun ve efektif kullanım tercih nedenidir
e) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

59

110301

GAZ KOMPRES 2.5x20

25.000

ADET

a) 15 kat gaz hidrofilden imal kenarları içine kıvrılmış, kaçık, sökük olmayacak
b) Gaz kompres açıldığında uzunluğu 60 cm olacaktır.
c) Numunesi steril depoda görülebilir.
d) Teklif veren firma 10 adet numune vereceklerdir.
e) İmal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel ihtiva edecektir
f) eni boyu (± 1 cm) toleranslıdır.

60

110302

GAZ KOMPRES 5X5 OPAKSIZ

750.000

ADET

a) En az 5X5 cm ± 0.5 cm ebadında Gaz kompres 8 kat gaz hydrofilden imal edilmiş olup ve kenarları tamamen içe kıvırılmış  olacaktır.
b) Imal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 18 tel ihtiva edecektir.
c) Gaz kompres beyaz, temiz kokusuz olacaktır.
d) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiç bir şekilde iplik sarkmayacaktır
e) En fazla 2500 adet ihtiva eden kutularda, içine naylon geçirilmiş ve non steril olarak teslim edilecektir.
f) Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi,  miktarı imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
g) Imalatta kullanılan Gaz hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
h) Teklif veren firmalar 10 adet numune vereceklerdir.

61

110303

GAZ KOMPRES 10X10 OPAKSIZ

2.000.000

ADET

a) En az 10X10 cm ebadında,  (± 0.5 cm) Gaz kompres 8 kat gaz hydrofilden imal edilmiş olup ve kenarları tamamen içe kıvırılmış olacaktır.
b) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiç bir şekilde iplik sarkmayacaktır.
c) Hortum dokuma gazdan imal edilmiş olacaktır.
d) En fazla 6000 adet ihtiva eden kutularda içine naylon geçirilmiş ve non steril olarak teslim edilecektir.
e) Dış ambalajı üzerinde gaz kompresin tipi,  miktarı imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
f) Imalatta kullanılan Gaz hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir. Imal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel ihtiva edecektir.
g)Gaz kompres beyaz, temiz ve kokusuz olacaktır.
h) Teklif veren firmalar 10 adet numune verecektir.

62

110304

GAZ KOMPRES 45X45 CM OPAKSIZ

100.000

ADET

a) Gaz kompres en az 45x45 cm ± 1 cm  ebadında 8 katlı  olacaktır.
b) Imal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 18 tel ihtiva edecektir.
c) Gaz kompres beyaz , temiz, kokusuz olacaktır.
d) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiç bir şekilde iplik sarkmayacak
e) Kenarları  içine kıvrılarak dikilmiş olacak ve kompres ortasından çaprazlama dikişli olacaktır.
f) En fazla 400 adet ihtiva eden kutularda, içine naylon geçirilmiş ve non steril olarak teslim edilecektir.
g) Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, miktarı,  imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
h) Numunesi steril depoda görülebilir.
ı) Imalatta kullanılan Gaz hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
i) Teklif veren firmalar 10 adet numune vereceklerdir.
j) Ölçüler (±1cm) toleranslıdır..

63

110305

GAZ KOMPRES 7,5X18 OPAKLI

300.000

ADET

a) En az 7.5x18 cm ± 0.5 cm ebadında Gaz kopres 12 katlı kenarları tamamen içe bükülmüş olacaktır.
b) Imal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel ihtiva edecektir.
c) Hortum dokuma gazdan imal edilmiş olacaktır.
d) Gaz kompres, X ışınları ile görülebilecek . Radyo opaklı şerit ihtiva edecek ve bu şerit gazlı bezin üzerinde dokunmuş, kompresin uzunluğu kadar olacaktır.
e) Gaz kompres beyaz , temiz ve kokusuz olacaktır
f) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiç bir şekilde iplik sarkmayacaktır
g) En fazla 3000 adet ihtiva eden kutularda, içine naylon geçirilmiş ve non steril olarak teslim edilecektir.
h) Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, kutu içerisinde miktarı imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
ı) Numunesi steril depoda görülebilir.
i) Imalatta kullanılan Gaz hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
j) Teklif veren firmalar 10 adet numune verecektir.

64

110306

GAZ KOMPRES 10X10 OPAKLI

200.000

ADET

a) En az10X10 cm ebadında, (± 0.5 cm) Gaz kompres 8 kat gaz hydrofilden imal edilmiş olup ve kenarları tamamen içe kıvırılmış olacaktır.
b) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiç bir şekilde iplik sarkmayacaktır.
c) Hortum dokuma gazdan imal edilmiş olacaktır.
d) En fazla 6000 adet ihtiva eden kutularda içine naylon geçirilmiş ve non steril olarak teslim edilecektir.
e) Dış ambalajı üzerinde gaz kompresin tipi,  miktarı imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
f) Imalatta kullanılan Gaz hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir. Imal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel ihtiva edecektir.
g) Radyoopak şerit edecektir ve şerit gaz üzerinde dokunmuş gaz ebadında olacak x ışınları ile görülecektir.
h) Gaz kompres beyaz, temiz ve kokusuz olacaktır.
i) Teklif veren firmalar 10 adet numune verecektir.

65

110307

GAZ KOMPRES 30x30 OPAKLI

20.000

ADET

a) Radyopaklı Gaz kopres 30x30 cm ebadında gaz kopres 4 kat gaz hydrofilden yapılmış olacaktır.
b) Yırtık, kaçık olmayacak, kenarlarından hiç bir şekilde iplik sarkmayacaktır.
c) Kenarları içine kıvrılmış, dikilmiş olacak ve kompres ortasında çaprazlama dikişli olacaktır.
d) Imal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel ihtiva edecektir. Gaz kompres beyaz, temiz ve kokusuz olacaktır.
e) Gaz kompres radyopak şerit ihtiva edecektir. Gazın üzerine dokunmuş olabileceği gibi kompresin içinde, ancak dikişle tespit edilmiş olacaktır. ve yıkandığında opak madde çıkmayacaktır.
f) Numunesi steril depoda görülebilir.
g) Imalatta kullanılan Gaz hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir. Teklif veren firmalar bu kaleme 10 adet numune verecektir.
h) Dış ambalajı üzerinde gaz kopresin tipi, miktarı, imalatçı ve üretici firma ismi belirtilecektir.
ı) Ölçüler (± 1 cm) toleranslıdır.

66

110309

GAZ KOMPRES 45X45 CM OPAKLI

60.000

ADET

a) Radyopaklı  gaz kompres enaz 45x45 cm ± 1 cm ebadında 8 katlı  olacaktır.
b) Imal edildiği gaz hydrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 18 tel ihtiva edecektir.
c) Gaz kompres beyaz , temiz, kokusuz olacaktır.
d) Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiç bir şekilde iplik sarkmayacak
e) Kenarları  içine kıvrılarak dikilmiş olacak ve kompres ortasından çaprazlama dikişli olacaktır.
f) En fazla 400 adet ihtiva eden kutularda, içine naylon geçirilmiş ve non steril olarak teslim edilecektir.
g) Dış ambalajı üzerinde, gaz kompresin tipi, miktarı,  imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olacaktır.
h) Radyopak şerit gaz üzerinde dokunmuş olabileceği gibi  kompresin içinde ancak dikişle tespit edilmiş olacaktır.
 X ışınları ile görülebilmelidir.
ı) Numunesi steril depoda görülebilir.
i) Imalatta kullanılan Gaz hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
j) Teklif veren firmalar 10 adet numune vereceklerdir.
k) Ölçüler (±1cm) toleranslıdır..

67

110321

PAMUKLU PED 13X16

80.000

ADET

a) 13X16 cm (±0.5 cm) ebadında  30 cm  (±1cm) eninde  30 cm (±1 cm) boyunda tek kat 1 cm karede 20 tel ihtiva eden gaz hydrofilden imal edilmiş olacaktır.
b) Içerisinde 10 gr(+/- 1 gr) Türk Farmakopesine uygun pamuk hydrofil ihtiva edecektir.
c) Pamuk gaz hydrofilin için mumtazam şekilde yayılmış ve gaz hydrofil tarafından tamamen kaplanmış olacaktır.
d) Kenarlarından hiç bir şekilde iplik ve pamuk lifler sarkmayacak                                                      
e) Beyaz, temiz, kokusuz olacaktır.
f) En fazla 600 adet ihtiva eden içi naylonlanmış kutularda non  steril olarak teslim edeceklerdir.
g) Numunesi Steril Depoda görülebilir.
h) Dış ambalajı  üzerinde, gaz kompresin tipi,  miktarı imalatçı ve üretici firma ismi acık olarak belirlenmiş olacaktır.
ı) Imalatta kullanılan gaz hydrofil ve pamuk hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
i) Teklif veren firmalar 10 adet numune vereceklerdir.

68

110322

PAMUKLU PED 13X26

200.000

ADET

a) 13X26 cm ebadında (± 1 cm) 30 cm (±1cm) eninde  45 cm( ±1cm) boyunda tek kat 1 cm karede 20 tel  ihtiva eden gaz hydrofilden imal edilmiş olacaktır.
b) Içerisinde 15 gr(+/- 1 gr) Türk Farmakopesine uygun pamuk hydrofil ihtiva edecektir.
c) Pamuk, gaz hydrofilin içine muntazam şekilde yayılmış ve gaz hydrofil tarafından tamamen kaplanmış olacaktır.
d) Kenarlarından hiç bir şekilde iplik ve pamuk lifler sarkmayacaktır.
e) Beyaz, temiz, kokusuz olacaktır.
f) En fazla 400 adet ihtiva eden içi naylonlanmış kutularda non  steril olarak teslim edeceklerdir.
h) Dış ambalajı  üzerinde, gaz kompresin tipi,  miktarı,  imalatçı ve üretici firma ismi acık olarak belirlenmiş olacaktır.
ı)  Imalatta kullanılan gaz hydrofil ve pamuk hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
i) Teklif veren firmalar 10 adet numune vereceklerdir.
j) Numunesi Steril Depoda görülebilir.

69

110339

RULO GAZ BEZİ

15.000

ADET

a)Rulo gaz bezi 5cm. Eninde 200cm.(±  5 cm.)    uzunluğunda 6 kat olacaktır.Gaz hidrofilden imal edilmiş olacaktır.
b) Kenarları tamamen içe kıvrılmış olacaktır.Yırtık kaçık olmayacaktır,kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
c) Dış ambalaj üzerinde gaz bezinin tipi miktarı imalatcı firma ismi açık olarak belirtilmiş olacaktır.
d) İmalatta kullanılan gaz hidrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi satın alma komisyonuna ibraz edilecektir.
e) İmal edildiği gaz hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm.karede 20 tel ihtiva edecektir.
f) Rulo gaz bezi temiz,beyaz ve kokusuz olacaktır.
g) Teklif veren firmalar 5 adet numune verecektir. 
h) Kullanım esnasında kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

70

110342

STERİLİZASYON RULOSU 10 CM

25.000

METRE

a) Sterilizasyon ruloları belirtilen enlerde ve maksimum 200 mt. Ihtiva eden rulolar halinde olacaktır.
b) Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olacaktır.
c) Üzerinde buhar yada gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunacaktır. Ruloların bir tarafı kağıt, diğer taraf polyetilen, polyanit vs. Şeffaf film tabakasından olacaktır.
d) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için 5 er metre  metrelik numune vereceklerdir.
e) Rulo kağıtların kenarları, malzeme konulduğunda ve otaklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmayacak ve ağır malzemelere dirençli olacaktır.
f) Rulolar belirli standartlara göre imal edilmiş olmalı üzerinede hangi standarta göre imal edildiği görülmelidir.
(BS-DIN-TSE vs).

71

110343

STERİLİZASYON RULOSU 15 CM

110.000

METRE

a) Sterilizasyon ruloları belirtilen enlerde ve maksimum 200 mt. Ihtiva eden rulolar halinde olacaktır.
b) Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olacaktır.
c) Üzerinde buhar yada gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunacaktır. Ruloların bir tarafı kağıt, diğer taraf polyetilen, polyanit vs. Şeffaf film tabakasından olacaktır.
d) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için 5 er metre  metrelik numune vereceklerdir.
ef) Rulo kağıtların kenarları, malzeme konulduğunda ve otaklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmayacak ve ağır malzemelere dirençli olacaktır.
f) Rulolar belirli standartlara göre imal edilmiş olmalı üzerinede hangi standarta göre imal edildiği görülmelidir.
(BS-DIN-TSE vs).

72

110344

STERİLİZASYON RULOSU 20 CM

70.000

METRE

a) Sterilizasyon ruloları belirtilen enlerde ve maksimum 200 mt. Ihtiva eden rulolar halinde olacaktır.
b) Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olacaktır.
c) Üzerinde buhar yada gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunacaktır. Ruloların bir tarafı kağıt, diğer taraf polyetilen, polyanit vs. Şeffaf film tabakasından olacaktır.
d) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için 5 er metre  metrelik numune vereceklerdir.
e) Rulo kağıtların kenarları, malzeme konulduğunda ve otaklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmayacak ve ağır malzemelere dirençli olacaktır.
f) Rulolar belirli standartlara göre imal edilmiş olmalı üzerinede hangi standarta göre imal edildiği görülmelidir.
(BS-DIN-TSE vs).

73

110345

STERİLİZASYON RULOSU 25 CM

40.000

METRE

a) Sterilizasyon ruloları belirtilen enlerde ve maksimum 200 mt. Ihtiva eden rulolar halinde olacaktır.
b) Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olacaktır.
c) Üzerinde buhar yada gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunacaktır. Ruloların bir tarafı kağıt, diğer taraf polyetilen, polyanit vs. Şeffaf film tabakasından olacaktır.
d) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için 5 er metre  metrelik numune vereceklerdir.
e) Rulo kağıtların kenarları, malzeme konulduğunda ve otaklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmayacak ve ağır malzemelere dirençli olacaktır.
f) Rulolar belirli standartlara göre imal edilmiş olmalı üzerinede hangi standarta göre imal edildiği görülmelidir.
(BS-DIN-TSE vs).

74

110346

STERİLİZASYON RULOSU 30 CM

50.000

METRE

a) Sterilizasyon ruloları belirtilen enlerde ve maksimum 200 mt. Ihtiva eden rulolar halinde olacaktır.
b) Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olacaktır.
c) Üzerinde buhar yada gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunacaktır. Ruloların bir tarafı kağıt, diğer taraf polyetilen, polyanit vs. Şeffaf film tabakasından olacaktır.
d) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için 5 er metre  metrelik numune vereceklerdir.
e) Rulo kağıtların kenarları, malzeme konulduğunda ve otaklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmayacak ve ağır malzemelere dirençli olacaktır.
f) Rulolar belirli standartlara göre imal edilmiş olmalı üzerinede hangi standarta göre imal edildiği görülmelidir.
(BS-DIN-TSE vs).

75

110347

STERİLİZASYON RULOSU 40 CM

15.000

METRE

a) Sterilizasyon ruloları belirtilen enlerde ve maksimum 200 mt. Ihtiva eden rulolar halinde olacaktır.
b) Sterilizasyon rulosu, sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlayacaktır, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olacaktır.
c) Üzerinde buhar yada gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren kimyasal indikatörler bulunacaktır. Ruloların bir tarafı kağıt, diğer taraf polyetilen, polyanit vs. Şeffaf film tabakasından olacaktır.
d) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin teknik broşürü ile birlikte her bir kalem için 5 er metre  metrelik numune vereceklerdir.
e) Rulo kağıtların kenarları, malzeme konulduğunda ve otaklavdan çıktığında hiçbir şekilde açılmayacak ve ağır malzemelere dirençli olacaktır.
f) Rulolar belirli standartlara göre imal edilmiş olmalı üzerinede hangi standarta göre imal edildiği görülmelidir.
(BS-DIN-TSE vs).

76

110351

BUHAR OTOKLAV BİYOLOJİK İNDİKATÖRÜ

1.000

ADET

a) Biyolojik ölümü gerçekleşip gerçekleşmediğihakkında bilgi vermelidir.
b) Vakumlu tip 121-134ºC buharlı sterilizatörde kullanılacaktır.
c) Bacillus stearothermophilus  tipi mikro organizma içeren indikatör olmalıdır.
d) Engeç 3 saat içerisinde sonuç vermeli, problemleri erken dönemde önlemelidir.
e) Engeç 3 saat içinde biyolojik indikatörün renk değişikliğine gerek kalmadan sonuç vermelidir.
f) Otomatik okuyuculu inkübatörde en fazla 3 saat inkübe edildikten sonra sesli ve görsel olarak kullanıcıya bildirmelidir.
g) Uhdesinde kalan firma bölümün ihtiyacı olduğu takdirde 1 adet inkübatör verecektir.
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
ı) Teklif veren firmalar 3 adet biyolojik indikatör ve ürün katoloğu vereceklerdir.

77

110352

ETİLEN OKSİT GAZ OTOKLAV BİYOLOJİK İNDİKATÖRÜ

1.250

ADET

a) Biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi vermelidir.
b) %100 ve karışımlı etilen oksit sterilizatörde kullanılacaktır.
c) Bacillus suptilus (bacillus atropaeus)  tipi mikro organizma içeren indikatör olmalıdır.
d) En geç 4 saat içinde sonuç vermeli ve problemleri erken dönemde önlemelidir.
e) Otomatik okuyuculu inkübatörde en fazla 4 saat inkübe edildikten sonra sonuç  inkübatör tarafından sesli ve görsel olarak kullanıcıya bildirmelidir.
f) Uhdesinde kalan firma  1 adet inkübatör verecektir.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
h) Teklif veren firmalar 3 adet biyolojik indikatör ve ürün katoloğu vereceklerdir.

78

110354

BUHAR OTOKLAV İNDİKATÖRÜ

250.000

ADET

a) Sterilizasyon indikatörü buhar sterilizasyonunun gerçekleştiğini test etmek amacıyla kullanılacaktır.,134 C desterilizatörün ısı,zaman ve buhar parametrelerini (3 parametre)kontrol edebilmelidir ve bunlara bağlı renk değiştirmelidir.
b) Üzerinde koruyucu naylon folye olacaktır.
c) Teklif veren firmalar 10 adet numune ve ürün katoloğu verecektir.
d) İndikatörler en az İSO 11140 -1 sınıf 4 ün veya EN 867-1 sınıf D nin standartlarını karşılayacaktır.
e) Uhdesinde kalan firma indikatöre ait renk değişim tablosu verecektir.

79

110355

ETİLEN OKSİT GAZ KARTUŞU

750

ADET

a) 3M. marka Etilen oksit otoklavında kullanılacaktır.
b) % 100 saf etilen oksit, 100 gr. olacaktır.
c) Tüpün şekli ve yapısı cihazla uyumlu olacaktır.                                                             
d) Teslim tarihinden itibaren 18 ay miyadlı olacaktır.

80

110356

ETİLEN OKSİT GAZ OTOKLAV İNTEGRATÖRÜ

50.000

ADET

a)Etilen oksit otoklavında etilen oksit gazı ,süre,nem ve sıcaklığa duyarlı olacak bu parametrelerle renk değişimi olacaktır.
b)Üzerinde koruyucu naylon folye olacaktır.
c)Teklif veren firmalar 10 adet numune verecektir.
d)İntegratörler en az ISO 11140-ı sınıf 5 in veya EN867-1ve 2 sınıf D nin standartlarını karşılayacaktır.
e)Normal oda şartlarında saklanmaya uygun olmalıdır.
f)Saf etilen oksit ve karışımlı etilen oksitle çalışan sterilizatörlerle kullanılabilmelidir.                                                                                                                                                         

81

110357

OTOKLAV BANDI BUHAR

100

ADET

a)  Otoklav bandı (buhar) Steril olacak malzemenin üzerine yapıştırılacaktır.
b)  Buhara, maruziyette rengi çok belirgin değişecektir.
c) Teklif veren firmalar örnek numuneyi hastanemiz steril depo bölümünde görebilir.
d) Teklif veren firmalar 1 rulo numune verecektir.

82

110361

MİNÖR CERRAHİ ÖRTÜSÜ DİSPOSABLE 75X75

5.000

ADET

a) Örtüler 75x75  ±5 cm ebatlarında 10±2 cm delikli  olmalıdır.
b) Örtülerde kullanılan malzeme medikal özellikte non-woven olmalıdır.
c) Örtü kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını  ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte (fluid-reperllent) olmalıdır.
d) Örtülerde kullanılan cilt bantları non-allergenic ve özellikle medikal amaçla kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır (Üretici firma gerektiğinde banrtlar ile ilgili teknik dökümanları sağlanmalıdır).
e) Örtüler kolay ve sterilizasyonu bozulmadan örtülebilecek şekilde katlanmış olmalıdır.
f) Örtüler bir tarafı medikal geçinimli kağıt, diğer tarafı medikal filmden oluşan ve üzerinde ETO ve buhar endikatörü bulunan ambalaj ile paketlenmiş olmalıdır.
g)Örtü paketlerinin üzerinde imalatçı  firma bilgileri, sterilizasyon tarihi, ne ile steril edildiği son kullanma tarihi, CE işareti  ve ürün içeriği bulunmalıdır.
h)Teklif veren firmalar 2 adet numune verecektir.
i) Suyu emme özelliği tercih sebebidir.
j)En fazla 100 adet ihtiva eden ambalajlarda teslim edilecektir.

83

110371

MULTIFLOW ADAPTÖR

1.000

ADET

a) 3 adet serum yolu olacak, ucları tıpa ile kapatılmış olacak, steril paketlerde paketlenmiş olacaktır.
b) Non pirojenik olacaktır
c) Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve şekli belirtilecektir
d) Teklif veren firmalar numune verecektir.
e)En fazla 100 adet ihtiva eden kutularda teslim edilecektir.

84

110375

SPİROMETRE AĞIZLIĞI

3.000

ADET

a) Tek kullanımlık kartondan olacak.
b) Dış çapı 30 mm olacak.
c) Teklif veren firma 2 adet numune verecek.

85

110381

ANESTEZİ MASKESİ NO:1

5

ADET

a) Antistatik, tekrar kullanılabilir, yüze oturacak şekilde kenarları şişirilebilir olacak.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir
d) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

86

110382

ANESTEZİ MASKESİ NO:2

5

ADET

a) Antistatik, tekrar kullanılabilir, yüze oturacak şekilde kenarları şişirilebilir olacak.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir
d) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

87

110383

ANESTEZİ MASKESİ NO:3

12

ADET

a) Antistatik, tekrar kullanılabilir, yüze oturacak şekilde kenarları şişirilebilir olacak.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir
d) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

88

110384

ANESTEZİ MASKESİ NO:4

12

ADET

a) Antistatik, tekrar kullanılabilir, yüze oturacak şekilde kenarları şişirilebilir olacak.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir
d) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

89

110385

ANESTEZİ MASKESİ NO:5

12

ADET

a) Antistatik, tekrar kullanılabilir, yüze oturacak şekilde kenarları şişirilebilir olacak.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir
d) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

90

110391

ANESTEZİ CİHAZI HORTUM SETİ (YETİŞKİN)

20

ADET

a) Kliniğimiz anestezi cihazlarına uygun olacaktır.
b) Antistatik özelliği olacak ve şefaf olacaktır.
c) Tekrar kullanımlık olacaktır.
d) Ameliyat masasında şekil verilebilmeye uygun olacaktır.
e) Buhar otoklavda steril edilebilecektir. Kaç derecede ne kadar süreyle steril edileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
f) Her bir set içinde 150±5 cm uzunluğunda birbirine Y konnektörle bağlı 2 hortum ve 90-100 cm uzunluğunda ve ucunda 2.3 lt anestezi balonu içeren bir hortum bulunacaktır. Hortumların diğer uçları anestezi cihazına bağlanmak için gerekli konneksiyonları içerecektir.

91

110392

ANESTEZİ CİHAZI HORTUM SETİ (PEDİATRİK)

10

ADET

a) Kliniğimizdeki anestezi cihazlarına uygun olacaktır
b) Antistatik özelliği olacak ve şefaf olacak
c) Tekrar kullanılabilir olacak                                                                                                                       
d) Ameliyat masasında şekil verilebilmeye uygun olmalıdır.
e) Buhar otoklavda steril edilebilecektir.kaç dercede ne kadar süreyle steril edileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
f) Her bir set içinde 100cm ± 5 cm uzunluğunda birbirine Y konnektörle bağlı 2 hortum ve 150 cm uzunluğunda
ve ucunda 1.Lt anestezi balonu içeren bir hortum bulunacaktır. Hortumların diğer uçları anestezi cihazına
bağlanmak için gerekli konneksiyonları içerecektir.

92

110395

SPİNAL İĞNESİ 22 G

100

ADET

a) 22 G olup kullanımı kolay olacaktır.
b) Kullanımı sırasında kırılmamalı
c) Ucu kemiğe temasda kolaylıkla bükülmemeli
d) Teklif veren firmalar 2 şer adet örnek verecektir
e) Tek tek steril ambalajlarda olup, teslim tarihinden itibaren 18 ay kullanım süresi olacaktır.
f) İğne boyu 90 ± 5 mm olacaktır.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

93

110396

SPİNAL İĞNESİ 25 G

500

ADET

a) 25 G olup kullanımı kolay olacaktır.
b) Kullanımı sırasında kırılmamalı
c) Ucu kemiğe temasda kolaylıkla bükülmemeli
d) Teklif veren firmalar 2 şer adet örnek verecektir
e) Tek tek steril ambalajlarda olup, teslim tarihinden itibaren 18 ay kullanım süresi olacaktır.
f) İğne boyu 90 ± 5 mm olacaktır.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

94

110411

BASINÇ İZLEME SETİ DİSP.TEKLİ(TRANSDÜCER)

6.000

ADET

a) Disposable transducer flaşlı tip olacaktır.
b) Teklif veren firmaların teklif ettikleri transducerler ; uluslararası standartlara uygun olacaktır ,
c) 0-300 mmHg arasındaki basınç ölçümlerine müsade edeceklerdir.
d) Transducerler,  serum seti ve basınca dayanıklı uzatmanın birleştiği yere (arteriyel kanüle) kadar gerekli tüm parçaları içerecektir. (uzatmalar, üç yollu musluklar v.s). Bu uzatmalar basınca dayanıklı , kıvrılmaya dirençli, iyi dinamik cevaba sahip olmalıdır.
e) Uzatmaların ölçüleri 50 ± 5 cm (FM), üç yollu musluk, 150 ± 5 FM şeklinde olacaktır.
f) Kan alınması sırasında havayla teması engelleyen  enjektör sisteminin olması veya  kullanımının pratikliği tercih sebebidir.
g) Hastanemizdeki mevcut monitörlerle uyumlu olacaktır. 
h) Teklif eden firmalar ihale uhdesinde kaldığı takdirde ihtiyaç kadar monitör-transducer kabolusunu ücretsiz vermeyi taahhüt edeceklerdir.
ı) Teklif veren firmalar teklif ettikleri transducerlere ait teknik dökümanları,  gerekli  olabilecek aksesuar bilgisini ve 1 adet transducer numunesi kablosu ile birlikte vereceklerdir

95

110421

ANESTEZİ CİHAZI BALONU 1 LT.

10

ADET

a) Antistatik, tekrar kullanılabilir olacak.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) İstenilen kapasitede olacak                                                                                                                     
d) Beraberinde katalog ve numune verilecek                                                                                                   
e) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

96

110422

ANESTEZİ CİHAZI BALONU 1,5 LT.

20

ADET

a) Antistatik, tekrar kullanılabilir olacak.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) İstenilen kapasitede olacak                                                                                                                      
d) Beraberinde katalog ve numune verilecek                                                                                              
e) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

97

110423

ANESTEZİ CİHAZI BALONU 2,3 LT.

150

ADET

a) Antistatik, tekrar kullanılabilir olacak.
b) Buhar otoklavda steril edilebilecek, kaç derecede ne kadar süre ile steril edilebileceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c) İstenilen kapasitede olacak                                                                                                                     
d) Beraberinde katalog ve numune verilecek                                                                                               
e) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

98

110431

KATETER MOUNTH

1.000

ADET

a) 20±2 cm uzunluğunda olacaktır.
b) Mevcut anestezi sistemine uyumlu olmalıdır.
c) Tek tek paketlenmiş steril edilmiş olmalıdır.
d) Teklif veren firmalar 1 adet numune vereceklerdir.
e) CE belgesi olacak. Depoda muayene komisyonuna ibraz edilecektir.

99

110441

KAN POMPASI 500 ML

10

ADET

a)Pompanın askıya takılan kısmı kan torbasını ve manometreyi asmaya uygun şekilde olmalıdır.
b)Manşetin arka veya önyüzünde iki ucu açık bir cep olacak ve kan torbası buraya yerleştirilecektir.
c)Manşet kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
d)Şişirme borusu manşetin alt kısmına yerleştirilmiş olmalıdır.
e)Şişirme borusu ve boşaltma vanası bir boruya raptedilmiş manometre ise diğer boruya raptedilmiş olmalıdır.

100

110531

EPİDURAL KATETER 18 G

300

ADET

a) 18 G iğnesi olacak, bu iğnenin uç kıvrımı dura delinmesine engel olacak şekilde dizayn edilmiş ve keskinliği fazla olmayacaktır. Setin içinde, radyoopak işaretli epidural kateteri, basınç kaybını gösteren enjektörü, balteri filtresi, fiksatörü ve diğer aksesuarları tek ambalaj içerisinde olacaktır.
b) Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ,  şekli ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
c) Teslim tarihinden itibaren 2 yıl kullanım süresi olacaktır.
d)Teklif veren firmalar teknik broşür ile birlikte 1 adet numune vereceklerdir.
e)Kateterin delikleri yanlarında olmalıdır.
f) CE belgesi depoda muyane komisyonuna ibraz edilecektir.

101

110533

EPİDURAL KATATER FİKSATÖRÜ

100

ADET

a) Epidural kateteri cilde giriş yerinde sağlam bir şekilde tespit edilecektir.
b) Sırta batmayacak, sert olmayacaktır.
c) Teklif veren firma numune vereceklerdir.
d) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

102

110545

BRONKOALVEOLER LAVAJ KATATERİ

100

ADET

a) Kateter endotrakeal tüpten bronşlara  örnekleme yapmak amaçlı kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
b) Kateter steril paketlerde yer almalı ve kullanımı sırasında kontaminasyonu önlemek amaçlı koruyucu kılıf içerisinde yer almalıdır.
c) İçteki kateterin kontamine riski olmaması için dış kateterin ucu kapalı olmalı ve iç içe geçirilmiş iki kateter şeklinde olmalıdır.
d) İçteki kateterin uç kısmında kontaminasyonu önlemek için suda eriyebilen tıpa bulunmalıdır.
e) Kateter sistemi içinde iç içe geçirilmiş 2 farklı boydaki kateterin numune alan distal ucunda kontaminasyonu önlemek üzere boyut sabitleyici bir sistem bulunmalıdır.
f) Kateter orjinal steril ambalajında teslim edilmeli , kateter üzerinde son kullanma tarihi mevcut olmalıdır.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

103

110561

PULMONER KATATER (SWANGANZ) 4F

5

ADET

a) Sağ atriyum pulmoner arter basınçları  ölçümünde kullanılacaktır.
b) Kateterin uç kısmında şişirilip indirilen bir balon bulunacaktır.
c) Balon şişirildiğinde kateterin ucunu örtecek, kateter ucu dokuları delecek sertlikte olmayacak.
d) 80 cm ±2cm  olacaktır.
e)Setin içinde kateter için kılıf bulunacaktır
f) Biri balon lümenli, ikisi basınç lümenli olmak üzere 3 yolu bulunacak ve radyoopak olacaktır.
g) Kateterler teslim tarihinden itibaren 1 yıl miadlı ve özel muhafazalı ambalajında teker teker steril olarak teslim edilecektir
h) Teklif veren firmalar nymune vereceklerdir.
ı) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

104

110564

PULMONER KATATER (SWANGAZ) 7F

20

ADET

a) Sağ atriyum pulmoner arter basınçları  ölçümünde kullanılacaktır.
b) Kateterin uç kısmında şişirilip indirilen bir balon bulunacaktır.
c) Balon şişirildiğinde kateterin ucunu örtecek, kateter ucu dokuları delecek sertlikte olmayacak.
d) 110 cm ±2cm  olacaktır.
e)Setin içinde kateter için kılıf bulunacaktır
f) Biri balon lümenli, ikisi basınç lümenli olmak üzere 3 yolu bulunacak ve radyoopak olacaktır.
g) Kateterler teslim tarihinden itibaren 1 yıl miadlı ve özel muhafazalı ambalajında teker teker steril olarak teslim edilecektir
h) Teklif veren firmalar nymune vereceklerdir.
ı) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

105

110571

C02 ÖRNEKLEME HATTI  DİSPOSABLE

500

ADET

a) C02 monitorizasyonda kullanılacak.
b) Dateks Ohmeda monitörleriyle uyumlu olacak.
c) Bir ucu monitöre uyumlu olacak diğer ucu endotrakeal tüp ile anestezi hortumu hattı arasına yerleşecek konnetör içerecek.
d) Boyu 3 m±20 cm olacak.
e) Malzeme tek tek steril paketlenmiş olacak

106

110581

AKSİLLER BLOK SETİ

50

ADET

a) Ponksiyon kanülü uca kadar izole edilmiş, teflon kaplı olmalı ve akımın dağılmaması için ileti açıkta kalan bu iğne ucundan noktasal olarak verilmelidir.
b) Ponksiyon kanülü stimülatöre uyumlu elektrik kablolu ve enjeksiyon tüplü olmalıdır.
c) Kanül üzerinde ponksiyon derinliğini tayin için uzunluk işaretleri olmalıdır.
d) İğne kalınlığı 22 G uzunluğu 50 mm olmalıdır.(± %10 opsiyon)
e) Mevcut sinir stimülatörüne uyumlu olmalıdır.
f) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

107

110591

ANESTEZİ ATIK GAZ FİLTRESİ

12

ADET

a) Filtre anestezi cihazında kullanılan tüm gazların filtrasyonunu yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.       
b) Filtre basınca ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır.                                                                                     
c) Filtre 30 ±5 litreye kadar filtrasyon yapabilmelidir.                                                                                     
d) Filtre mevcut sisteme uymalıdır.                                                                                                             
e) Numune verilecektir. Numune ile birlikte teknik bilgi içeren broşür verilecektir.

108

110601

ARTERİAL KANÜL NO:20

4.000

ADET

a) Kanül teflondan imal edilmiş olacaktır.
b) Uygulama sırasında ucu kolaylıkla kıvrılmayacak ve hastada acı yaratmayacak biçimde şekillendirilmiş  olacaktır.
c) Kanül boyu 45±2mm uzunluğunda olacaktır.
d) Kanın geri dönünüşünü engellemek için akım kesme özelliğine sahip olacaktır.
e) Kan basınç monitorizasyonunda periferik arterlerde kullanılmak üzere özel dizayn edilmiş olacaktır.
f)Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

109

110611

BİS SENSÖR

200

ADET

a) Sensör Datex-Ohmeda marka monitörlere uygun olmalıdır,
b) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
c)Kazanan firma teslim tarihinden itibaren 1yıl kullanım süresi olan ürünü kademeli olarak teslim edecektir.

110

110631

CPAP MASKESİ

25

ADET

a) Maske CPAP ve BIPAP sistemler ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
b) Maske yumuşak ve dayanıklı çift kat silikondan yapılmış olup ağız ve burnu kaplayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
c) Maske lateks içermeyen özelliğe sahip olmalıdır.
d) Maske ile birlikte orijinal kafa bandı verilmelidir.
e) Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran apartları bulunmalıdır. Maske ile birlikte iki adet yedek aparat verilmelidir.
f) Maske üzerinde hava hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır.
g) Maske döner başlık üzerinde bir ekshalasyon portuna sahip olmalı ve böylelikle ayrı bir ekshalasyon portuna gerek duyulmamalıdır.
h) Maskede alın yastığının takılı bulunduğu kısmı farklı yüz tiplerine uyum ayarlanabilir olmaladır.
ı) Maskede minimum 3.0 cm H20 luk basınç sağlanmalıdır.
i) Oksijen tedavisinin gerektiği durumlarda kanül takılması için maske üzerinde bir adet giriş olmalıdır. Bu girişin oksijen tedavisi yapılmadığı durumlarda kapalı tutulması için tıkacı bulunmalıdır.
j) Otoklav edilebilir olmalıdır, sterilizasyon yöntemi açıklanmalıdır.
k) Small, medium, large olmak üzere 3 farklı boyda maske çeşidi mevcut olmalıdır.
l) CE belgesi olmalıdır.

111

110651

EEG PALETİ

250

ADET

a) Datex-Ohmeda marka monitörlere uygun olmalıdır.
b) EEG paletleri hastanın cildine yapışacak, iğnesiz olacaktır.
c) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

112

110659

TRANSPORT VOLÜM VENTİLATÖRE UYUMLU SOLUNUM DEVRESİ

10

ADET

a) Çok kullanımlık olacak
b) Numunesi Anestezi Kliniğinde görülebilir.

113

110661

BATARYA (DRAGER MARKA PİRUMUS MODEL ANEST. CİHAZINA UYUMLU

6

ADET

a)Drager pirumus model anestezi cihazına uyumlu olacak.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

114

110663

BATARYA (EVENT MARKA İNSPİRATİON MODEL SOLUNUM)

5

ADET

a) Event marka inspiration model solunum ventilatörüne uyumlu (rechargeable) olacak.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

115

110664

BATARYA (DATEKS MARKA S/5 AVANCE MODEL ANESTEZİ  CİHAZINA UYUMLU)

4

ADET

a) Dateks marka S/5 avance model anestezi cihazına uyumlu olacaktır.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

116

110668

BASINÇ TAHLİYE VALVİ (DATEKS OHMEDA MARKA S/5 MODEL ANESTEZİ CİHAZINA UYUMLU)

4

ADET

a) Dateks ohmeda marka S/5  avance model anestezi cihazına uyumlu olacaktır.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

117

110669

REUSABLE HASTA DEVRESİ (DATEKS OHMEDA MARKA S/5 EVENT)

12

ADET

a)Dateks ohmeda marka S/5 avance model anestezi cihazına uyumlu olacak.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

118

110671

FLOW SENSÖR DRAGER CİCERO MOD.ANESTEZİ CİHAZI İÇİN

5

ADET

a) Drager (Cicero) marka  Anestezi Cihazına uyumlu flow sensörü
b) Numune örneği  TABOM da görülebilir.

119

110672

FLOW SENSÖR DRAGER MARKA PRİMUS

15

ADET

a) Drager marka primus model anestezi cihazına uyumlu olacak.
b) Numune örneği  TABOM da görülebilir.

120

110677

FLOW SENSÖR  ADULT REUSABLE TIBINAQ İLE BİRLİKTE

10

ADET

a) Event marka inspiration model solunum ventilatörüne uyumlu olacak.
b)  Numunesi TABOM da görülebilir

121

110679

FLOW SENSÖR SİEMENS 900 C VENTİLATÖRÜ İÇİN

3

ADET

a) Siemens marka 900 C model solunum ventilatörüne uyumlu olacak.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

122

110680

FLOW SENSÖR YUVARLAK KISA REUSABLE

10

ADET

a) Bird marka 8400 STİ model solunum ventilatörüne uyumlu olacak.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

123

110681

FLOW SENSÖR AKIŞ SENSÖRÜ DATEx OHMEDA MARKA S/5 AVANS

10

ADET

a) Dateks ohmeda marka S/5  avance model anestezi cihazına uyumlu olacaktır.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

124

110691

OKSİJEN SENSÖR DRAGER CİCERO MOD.ANESTEZİ CİHAZI İÇİN

5

ADET

a) Drager (Cicero) marka  Anestezi Cihazına uyumlu oksijen sensörü
b) Numune örneği  TABOM da görülebilir.

125

110701

OKSİJEN SENSÖR EVENT VENTİLATÖR İÇİN

10

ADET

a) Event marka ventilatörlere uyumlu oksijen sensörü
b) Numune örneği  TABOM da görülebilir.

126

110702

OKSİJEN SENSÖR DATEKS OHMEDA S/5 AVANS

4

ADET

a) Dateks ohmeda marka S/5  avance model anestezi cihazına uyumlu olacaktır.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

127

110709

OKSİJEN SENSÖR BİRD MARKA 8400 STI MODEL SOLUNUM

5

ADET

a) Bird marka 8400 STİ model solunum ventilatörüne uyumlu olacak.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

128

110714

OKSİJEN SENSÖR SİEMENS 710 MODEL 900C ANESTEZİ CİHAZI İÇİN

7

ADET

a) Siemens marka 710 model Anestezi Cihazına uyumlu oksijen sensörü
b) Numune örneği  TABOM da görülebilir.

129

110719

KANİSTER (ÇOK KULLANIMLIK CONTA, KÖPÜK VE KAPAKLI)

4

ADET

a) Dateks ohmeda marka S/5  avance model anestezi cihazı için çok kullanımlık, conta, sünger ve kapağı ile birlikte olacaktır.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

130

110721

 PULSE OKSİMETRE PROBU(Datex ohmeda monitöre uygun)

30

ADET

a) Erişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
b) Kaliteli iletim için uygun teknolojide olmalı
c) Datex-Ohmeda marka monitörlere uygun olmalı                                                                   
d) Ne tür sterilizasyona dayanıklı olduğu belirtilmeli ve firma tarafından garanti edilmelidir.
e) 1 yıl garanti süresi olacaktır.
f) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

131

110722

PULSE OKSİMETRE PROBU ÇOCUK (DATEX MONİTÖR)

4

ADET

a) Çocuk hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
b) Kaliteli iletim için uygun teknolojide olmalı
c) Datex-Ohmeda marka monitörlere uygun olmalı                                                                  
d) Ne tür sterilizasyona dayanıklı olduğu belirtilmeli ve firma tarafından garanti edilmelidir.
e) Numuneler tarafımızdan görülecektir.
f) 1 yıl garanti süresi olacaktır.
g) Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.
h) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

132

110729

KÖRÜK MUHAFAZASI (DATEKS OHMEDA S/5 AVANS)

2

ADET

a) Dateks ohmeda marka S/5 avans model  anestezi cihazı için çok kullanımlık olacak.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

133

110730

KÖRÜK (DATEKS OHMEDA S/5 AVANS)

4

ADET

a) Dateks ohmeda marka S/5 avans model  anestezi cihazı için çok kullanımlık olacak.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

134

110731

KÖRÜK MUHAFAZASI ALT ÇANTASI  (DATEKS OHMEDA S/5 AVANS)

4

ADET

a) Dateks ohmeda marka S/5 avans model  anestezi cihazı için çok kullanımlık olacak.
b) Numunesi TABOM da görülebilir

135

110735

BASINÇ TRANSDUCERİ (SİMENS 900 C VENTİLATÖR İÇİN)

3

ADET

a)Siemens marka 900 c model solunum ventilatörüne uyumlu olmalıdır.
b)Numunesi TABOM da görülebilir.

136

110739

BİRD EKSALASYON VALF BADY (TEKLİ ÇOK KULLANIMLIK)

10

ADET

a) T.Bird 8400 STİ modele uyumlu ekshalasyon valf gövdesi olacaktır.
b)Teklif veren firma numune verecektir
c) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

137

110741

SPİNO EPİDURAL SET

100

ADET

a) 16 G veya 18 G Touhy iğne, 26 G veya 27 G spinal iğnesi,
b) Epidural kateter, kateter yönlendirici spinal iğne fiksatörü, bakteri filtresi, basınç kaybının tanısı için yumuşak plastik pistonlu enjektör bulunacak.
c) Kateterin fiksasyonu için sırta batmayacak, kateteri sırta iyi tesbit edecek şekilde fiksatör verilecektir.
d) Spinal kanül epidural kanül içine tam oturmalı  veya kilit sistemi içermelidir.
e) Setlerin her biri tek tek paketlenmiş, Paketlerin üstünde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.

138

110761

BANDAJ

8.000

ADET

a) Antiallerjik olmalıdır.
b) 8-10 cm eninde 1.50 cm boyunda olmalıdır.
c) Esneme özelliği gerildiğinde yaklaşık 2.5  katına çıkabilen özellikte olacak.
d) Dokunma içeriği pamuk ipliği ve lastikten oluşmalıdır.
e) Teklif veren firma 2 adet örnek verecektir.

139

110831

BLEYD KILIFI LARENGOSKOP COVER)

250

ADET

a) Yetişkin boy larengoskop bleydine uygun boyutta olacaktır.
b) Görüşü engellemeyecek ve entübasyonu zorlaştırmayacak yapıda olacaktır.
c) Dokuları tahriş etmeyecek, tek kullanımlık olacak
d) Teklif veren firma 2 adet numune verecektir.

140

110861

FINDIK TAMPON

50.000

ADET

a)10*12 cm ölçülerinde 1 cm karede 20 tel ihtiva eden gaz bezinden imal edilmiş olmalıdır.
b) Fındık tampon radyo opak şerit ihtiva etmelidir.
c)Gaz bezi temiz kokusuz ve beyaz olmalıdır.
d)teklif veren firmalar 10 adet numune vermelidir.
e)Dış ambalaj üzerinde üretici firma adı,malzemenin adı,miktarı açık şekilde belirtilmiş olmalıdır.
f)Fındık tampon muntazam yapılmış olmalı ve kenarlarından iplik sarkmamalı ve iplik çıkmamalıdır.
g)Numunesi steril depoda görülebilir.

141

110146

ENDOTRAKEAL BUJİ

10

ADET

a) Buji entübasyonu zor olan hastalarda ve entübasyon tüpünün değiştirilmesi sırasında kullanılmak için dizayn edilmiş olmalıdır.
b) Buji yerleştirme esnasında oksijen geçişini izin verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
c) Buji ucu yerleştirmeyi kolaylaştırmak amaçlı eğimli ve atravmatik  yapıda ucu yuvarlatılmış olmalıdır.
d) Buji üzerinde kolaylıkla yerleştirilmesini sağlayan derinlik işareti bulunmalıdır.
e) Buji 6 numaradan 11 numaraya kadar olan endotrakeal tüplerle kullanılabilmelidir.
f) Malzeme steril orjinal ambalajında olup, ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
g) CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.

142

110573

CO2 ÖRNEKLEME HATTI İÇİN SU TUZAĞI

100

ADET

a) Datex-Ohmeda marka monitörlere uygun olmalıdır.
b)Teklif veren firmalar numune vereceklerdir.                                                                                                    
c) Çok kullanımlık olacaktır